Tıbbi Ürünler Heyet Raporuyla Nasıl Alınır?

Heyet raporu, kişilerin sağlık veya hastalık durumunu gösteren resmi bir belgedir. Bu raporun diğer adı da sağlık kurulu raporudur. Farklı branştaki 3 uzman hekimin yaptığı muayene ve tetkikler sonucunda hazırlanır. Genellikle devlet kurumları tarafından istenir. Özel sektördeki işletmeler de çalışanlarının bazı resmi işlemlerini yapabilmek için heyet raporu isteyebilmektedir. Birçok farklı konuda heyet raporu gerekebilir. Askerlik, izin, memurluk, engellilik, vergi indirimi, işe giriş, tıbbi ürün veya ilaç temini, emeklilik ve ehliyet bunlardan birkaç tanesidir. Heyet raporunun doğru ve hızlı bir şekilde düzenlenebilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Hatalı veya eksik düzenlenen heyet raporunu değiştirmek yeni rapor çıkarmaktan daha zor olmakla birlikte, bazı durumlarda değişim işlemi dahi mümkün olmamaktadır. Böyle bir durumda çeşitli mağduriyetler yaşanabilir. Hastalıkların tedavisinde kullanılan tıbbi sarf malzeme veya tıbbi cihaz gibi sağlık ürünlerinin sigorta kurumları tarafından karşılanması için de sağlık kurulu raporu istenir. Kişinin hastalıklarının, tedavisi için ihtiyaç duyduğu ürünlerle ilişkili olup olmadığı hastanelerden alınan rapor ve reçetelerle belgelenir. Tıbbi ürünlerin sigorta tarafından karşılanabilmesi için gerekli belgelerin kuruma sunulması gerekir. Kurum, belgeleri inceler ve eğer mevzuatlara uygunsa onay verir. Bu nedenle, heyet raporlarının veya diğer bir adıyla sağlık kurulu raporlarının usule ve güncel mevzuatlara uygun şekilde düzenlenmesi hastalar ve aileleri için çok önemlidir.

Heyet raporu (sağlık kurulu raporu) alabilmek için tam teşekküllü bir kamu veya üniversite hastanesine başvurulabildiği gibi, sağlık kurulu olan ve SGK ile anlaşmalı özel bir hastaneye de başvurulabilir. Özel hastaneye başvuru yapmadan önce hastanenin sağlık kurulunun aktif olup olmadığı ve düzenledikleri raporların geçerliliği araştırılmalıdır. Bazı özel hastanelerin devlet kurumlarıyla yaptığı anlaşmaların süresi bittiği için o dönemde düzenlenen heyet raporları da geçerliliğini kaybetmektedir. Aktif bir sağlık kurulu olmayan özel hastanelerden alınan heyet raporları devlet kurumları tarafından kabul edilmez. Özellikle tıbbi ürün temini için düzenlenen raporlar sigorta kurumları tarafından reddedilir ve raporda yazılan ürünlerin bedelleri karşılanmaz.

Heyet Raporu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Heyet (sağlık kurulu) raporu aslında resmi bir belgedir. Birkaç farklı branştan hekimin imzaladığı, kişinin sağlık durumu konusunda hukuki karşılığı olan ve devlet kurumları tarafından kabul edilen bir rapordur.

Heyet raporu başvurusu için gerekli bazı belgeler vardır. Bu belgeler, hastaneye göre farklılık da gösterebilir. Tüm hastanelerde istenen standart evraklar şunlardır:

 • Kimlik kartı fotokopisi
 • 3-4 adet vesikalık fotoğraf
 • Konuyla ilgili dilekçe

Bu belgeler tüm heyet raporu başvurularında istenir. Raporun istenme sebeplerine göre farklı evraklar da başvuru esnasında talep edilebilir.

Başvuru birimi ise hastanenin işleyişine göre değişkenlik gösterebilir. Başvurular, genellikle ya danışma biriminden ya da sağlık kurulu biriminden kabul edilmektedir. Ayrıca, raporun düzenlenme sebebine göre bir miktar ücret ödemek de gerekebilir. Bazı koşullarda heyet raporu için ücret ödenmez. Ödenmesi gereken miktar hastaneye göre değişkenlik gösterebildiği gibi, kamu ve üniversite hastanelerinde daha uygundur. Heyet raporunun hatalı olması durumunda tekrar ücret ödeyerek yeni rapor çıkartmak gerekir. Hatta bazı durumlarda yeni rapor alınamayacağı için verilen ücretler de boşa gitmiş olur. Bu nedenle başvuru esnasında, dilekçenin doğru bir şekilde düzenlenmesi gerekir.

Heyet Raporu İçin Ücret Ödemek Gerekir Mi?

Ücretli işlemler genellikle özel durumlar için geçerlidir. Tıbbi ürün ve ilaç temini için gereken sağlık kurulu raporları için genellikle ücret talep edilmez.

Aşağıdaki durumlarda heyet raporu için başvuru esnasında hastaneler tarafından ücret talep edilebilir:

 • Ehliyet
 • İşe giriş
 • Askerlik
 • Engellilik
 • Silah ruhsatı
 • Yurtdışına çıkış
 • Evlat edinme
 • Vasi tayini
 • Av tezkeresi

Özel heyet raporları için kamu hastaneleri 100-200 TL, üniversite hastaneleri 100-300 TL ve özel hastaneler ise 100-500 TL arasında ücret talep edebilmektedir. Ücret miktarı hastaneye göre değişkenlik gösterebilir. Ayrıca bazı hastanelerde tedavi ücreti veya vezne ücreti gibi farklı talepler de olabilir.

Heyet raporunu düzenleyen hastanenin ücret tarifesine göre ödenmesi gereken miktar farklılık gösterebilir. Raporun neden alındığına, içeriğine, gerekli olan sağlık testlerine ve başvuran kişinin sigorta durumuna göre ücretler değişebilmektedir. En doğru ve güncel ücret tarifesi hastanenin danışma bölümünden öğrenilebilir.

Heyet Raporlarının Hazırlanması Ne Kadar Sürer?

Heyet raporlarının hazırlanma süresi başvurulan hastanenin yoğunluğuna ve işleyişine göre farklılık gösterebilir. Yapılan müracaattan sonra ilgili doktorlara muayene olmak gerekir. Muayeneler tamamlandıktan sonra, sağlık kurulundaki sekreterler tarafından belgeler hazırlanır ve hastane sistemine kaydedilir. Bu işlemin ardından kurul günü beklenir ve sağlık kurulunun kararına göre raporun düzenlenip düzenlenmeyeceği belli olur. Karar süresi de hastanenin ve sağlık kurulundaki hekimlerin yoğunluğuna göre değişebilir.

Kurul toplantısı, bazı hastanelerde haftanın belirli günlerinde bazılarında ise her gün yapılır. Başvuru yapan kişilerin sağlık durumlarıyla ilgili olarak heyet raporları oluşturulur ve heyet üyeleri tarafından imzalanır. Başhekimin de imzasıyla rapor yürürlüğe alınır. Bu sürecin tamamının kaç gün süreceğine dair net bir bilgi vermek zordur. Genellikle toplamda 1-2 günle 1-2 hafta arasında değişen süreçlerden bahsedilebilir. Ancak, heyet üyesi olan doktorların veya başhekimin hastanede bulunup bulunmama durumuna göre daha da uzun sürebilir. Örneğin, üyelerden biri yurt dışında bir kongreye gitmiş veya birkaç gün süreyle başka bir şehirde görevlendirilmiş veya izin almış olabilir. Bunun gibi standart dışı bir durum oluşursa heyet raporlarının hazırlanma süresi de uzayabilir. Özel hastanelerde, sağlık kurulu raporlarının hazırlanma süresi kamu ve üniversite hastaneleriyle kıyaslandığında genellikle daha kısadır.

Tıbbi Ürün Tedarik Etmek İçin Heyet Raporu Gerekir Mi?

Hastaların bakımı esnasında bazı medikal ürünlerin kullanılması gerekebilir. Bunlar tıbbi cihazlar veya tıbbi sarf malzemeler olabilir. Bu ürünlerin bir kısmı için kurum ödemesi mevcuttur. SGK veya özel sigorta şirketleri ürünlerin tamamını veya bir kısmını ödemektedir. Bununla ilgili detaylar, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile belirlenmiştir. Ödeme desteğinden faydalanabilmek için heyet raporu gerekir.

Medikal ürünlerle ilgili rapor alabilmek için 2 farklı yöntem vardır. İlk yöntemde kişinin tedavisinin hastanede devam ediyor olması diğerinde ise hastanın hastaneye yeniden başvuruyor olması gerekir. Kişi hastanede yatıyorsa ve taburcu olacaksa daha hastanedeyken sağlık kurulu tarafından raporlar düzenlenir. Eğer hasta daha önceden taburcu olduysa ve raporunu yenilemek veya farklı bir rapor almak istiyorsa hastaneye tekrar gitmesi gerekebilir. Böyle bir durumda ilgili hekimler hastayı tekrar muayene etmek isteyebilir. Hastaneye gitmeden de bazı rapor işlemleri yapılabilmektedir. Bunun için Sağlık Bakanlığı Evde Sağlık Hizmetleri’ne başvurulabilir. Kamu hastanelerinde özel olarak kurulmuş birimler tarafından bu hizmetler verilmektedir. Bunun için öncelikle 444 38 33 numaralı telefon hattı aranarak kayıt yapılmalıdır.

Raporlar hazırlanmadan önce gereken tıbbi tetkikler yapılır. Hastanın ihtiyaç duyduğu tıbbi cihazlar ve medikal ürünler hekimler tarafından belirlenir. Sonrasında sağlık kurulu üyelerinin hepsinin birlikte imzaladığı heyet raporu düzenlenir. Tek hekim imzalı rapor ise sadece hasta bezleri için geçerlidir.

Sigorta desteğini alabilmek için rapor dışında hastanın doktoru tarafından düzenlenmiş güncel reçete de gerekir. Maddi destek SGK tarafından 2 farklı sistemle sağlanır:

 • İadeli Tıbbi Cihaz Sistemi
 • MEDULA

İadeli tıbbi cihaz desteğinden faydalanabilmek için rapor ve reçeteyi alarak öncelikle SGK’ya ya da özel sigorta şirketine başvurulmalıdır. İadeli Tıbbi Cihaz Sistemi’ne dahil olmayan medikal ürünler için ise SGK ile anlaşmalı bir tıbbi cihaz satış merkezine başvurulmalıdır. Her iki sistem de farklı şekilde çalışır.

Sigorta kurumlarına rapor ve reçete ile başvuru yapılmalıdır. Reçetede hastanın adı, soyadı, kimlik numarası, reçete tarihi, protokol numarası, tanı, tıbbi ürünün adı ve miktarı, doktor kaşesi ve imzası gibi bilgiler bulunmalıdır. Reçete üzerinde primer tanı veya primer tanının ICD kodu mutlaka yer almalıdır. Ayrıca, reçetede bulunan bilgiler ilgili raporla uyumlu olmalıdır. Raporla uyumlu olmayan veya eksik bilgi içeren reçetelerle işlem yapılamadığı için sigorta kurum ve kuruluşlarının desteklerinden faydalanmak mümkün olmaz.

Tıbbi Ürünler İçin Sigorta Desteği Nasıl Alınır?

Düzenlenen rapor ve reçete ile SGK veya özel sigorta kuruluşlarından tıbbi ürün bedelleri için maddi destek alınabilir. Bazı ürünlerin bedelinin tamamı, bazılarının da bir kısmı karşılanır. Ödeme desteği olmayan medikal ürünler de mevcuttur. Hangi ürüne ne kadar destek verilebileceği SGK tarafından düzenlenen Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile belirlenmiştir. Hastalar, ödeme desteği olmayan ürünleri kendileri ödeyerek tedarik edebilir veya sosyal yardımlaşma kuruluşlarına başvurarak maddi destek isteyebilirler. Kısmi ödeme desteği olan ürünler için de fark bedeli ödemek gerekir.

Tıbbi sarf malzemelerinin ve cihazların raporla tedarik süreci birbirinden farklıdır. Bunlar İadeli Tıbbi Cihaz Sistemi ve MEDULA olmak üzere 2’ye ayrılır. İadeli Tıbbi Cihaz Sistemi’nde SGK, deposunda mevcut olan tıbbi cihazları hastaya ücretsiz olarak verir. Bunlar kullanılmış cihazlardır. SGK’nın deposunda hastanın ihtiyacı olan cihazlar mevcut değilse, herhangi bir anlaşmalı tıbbi cihaz satış merkezinden yeni cihaz tedarik edilebilir.

İadeli Tıbbi Cihaz Sistemi’nden faydalanabilmek için öncelikle SGK’ya başvurulur. Kurumun deposunda cihaz yoksa raporun üzerine yetkililer tarafından “depo mevcudu yoktur” şeklinde bir not yazılır. Bu işlemlerden sonra cihaz için maddi destek almaya hak kazanılır. Kurumdan ödeme desteğinin alınabilmesi için herhangi bir tıbbi cihaz satış merkezinden cihazın ödemesinin yapılarak satın alınması sonra da rapor, reçete ve istenen diğer evraklarla birlikte SGK’ya başvurulması gerekir.

SGK’nın geri ödeme süreci şu şekildedir: Hastanın kendisi veya birinci dereceden yakını, sağlık kurulu raporu, hekim reçetesi ve stoklarda cihaz olmadığına dair kurumdan alınan belge ile birlikte SGK ile anlaşmalı herhangi bir tıbbi cihaz satış merkezine gidip, ihtiyacı olan medikal ürünü bedelinin tamamını ödeyerek satın alır. Sonrasında firmanın düzenlediği belgelerle birlikte SGK’ya müracaat eder. Ödeme, müracaattan sonra yaklaşık 1 ay içinde, varsa kişinin belirttiği banka hesabına, yoksa PTT üzerinden hastanın kimlik numarasına yapılır.

02.01.2017 tarihinde tıbbi malzeme ödemelerinin bir kısmı MEDULA’ya aktarılmıştır ve bu ürünlerin SGK ödeme yöntemi değiştirilmiştir. Kurum, eskisi gibi doğrudan vatandaşa değil anlaşmalı olan tıbbi cihaz satış merkezlerine ödeme yapmaya başlamıştır.

MEDULA, online bir yazılımdır ve internet üzerinden erişilebilen tıbbi malzeme provizyon sistemidir. MEDULA sayesinde tıbbi cihaz, ilaç, sağlık malzemesi, teşhis, tanı ve benzeri bilgiler sisteme kaydedilebilir ve daha önceden yapılan kayıtlar takip edilebilir. Vatandaşlar, ihtiyacı olan medikal ürünleri, rapor ve reçeteyle birlikte SGK ile sözleşme yapmış olan medikal firmalardan tedarik edebilirler.

Tıbbi Ürünler MEDULA’dan Nasıl Tedarik Edilir?

Hastaların tedarik etmek istediği sarf malzemeler iadeli cihaz kapsamına girmediği için bunların temini SGK ile anlaşmalı tıbbi cihaz satış merkezlerinden (medikal firmalardan) yapılabilir. Taburculuk sırasında gerekli olan tıbbi malzemeler için hastane tarafından rapor ve reçete düzenlenir. Gerekli malzemelerin tedariği için de önce medikal firmalara başvurulur.

SGK ile anlaşmalı firma, hastanın ve hastanın ihtiyacı olan ürünlerin bilgilerini MEDULA’ya kaydeder. Böylece SGK’nın SUT ile belirlediği ödeme miktarları sisteme girilmiş olur. Hastanın hangi ürün için ne kadar maddi destek alabileceği bu sistem sayesinde belirlenir.

Rapor ve reçetelerin MEDULA üzerinden işlem görebilmesi için hastanın taburculuğunun hastane tarafından onaylanmış olması gerekir. Hastanede tedavisi devam hastalar tıbbi malzemeler için SGK’dan faydalanamaz. Hastanede e-rapor düzenlendiyse rapor otomatik olarak MEDULA’ya eklenir, kağıt rapor düzenlendiyse kayıt işlemi elle yapılmalıdır. Önce rapor sonra reçete işlemleri gerçekleştirilir. Rapor bir defa kaydedildikten sonra geçerli olduğu süre boyunca sadece yeni reçete ile malzeme tedariği yapılabilir.

Reçete düzenlenirken belirleyici olan heyet raporudur. En fazla, heyet raporunda yazan adetlerde ürün tedarik edilebilir. Örneğin, heyet raporunda ürün adeti aylık 30 olarak belirtildiyse reçetede 45 adet yazıyor olsa bile en fazla 30 adet ürün alınabilir. Heyet raporunda 30 ancak reçetede 20 adet olarak belirtildiyse kurum sadece 20 adet için ödeme desteği verir.

“Trafik Kazası”, “iş kazası” veya “adli vaka” gibi durumlar sonucu tıbbi malzeme ihtiyacı söz konusuysa MEDULA işlemleri için rapor ve reçeteyle birlikte “durum bildirir resmi tutanak” da hasta tarafından verilmelidir. Aksi halde SGK, ödeme desteği sağlamaz.

Hastalar için gerekli olan ancak iade kapsamında olmayan cihazların da temini yine anlaşmalı medikal firmalar tarafından MEDULA ile sağlanır. Bu cihazlar şunlardır:

 • Cerrahi aspiratör
 • Havalı yatak
 • Pulse oksimetre

Tıbbi Ürün Raporlarını Kaç Hekim İmzalar?

Raporda kaç doktorun imzasının olması gerektiği, yazılacak ürün çeşidine göre değişkenlik gösterir. Örneğin, hasta bezi raporunda tek bir hekimin imzası yeterliyken, mekanik ventilatör için sağlık kurulu üyelerinin tamamının imzası gerekir. Ayrıca, raporların hepsinde sağlık kurulu başkanının veya hastane başhekiminin imzası mutlaka olmalıdır.

Rapor ve Reçetenin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

İadeli tıbbi cihazlar için reçetenin geçerlilik süresi hafta sonları ve resmi tatiller de dahil olmak üzere 10 gündür.

Sarf malzemeler (MEDULA işlemleri) için reçetenin geçerlilik süresi 5 iş günüdür.

SGK’da herhangi bir işlem görmemiş iadeli tıbbi cihaz, CPAP-BPAP maskesi, cerrahi aspiratör, havalı yatak ve pulse oksimetre raporlarının geçerlilik süresi 2 aydır. Bu ürünler dışında üzerinde süre belirtilmeyen iadeli tıbbi cihaz raporlarının geçerlilik süresi 2 ay, üzerinde süre belirtilen (6 ay, 1 yıl, 2 yıl gibi) raporların geçerlilik süresi ise rapordaki kadardır.

MEDULA’ya dahil olan tıbbi ürünler için ise raporun üzerinde bir tarih varsa o tarihe kadar, tarih yoksa 2 yıla kadar geçerlilik süresi vardır.

Geçerlilik süresi dolarsa raporun veya reçetenin yeni tarihli olarak tekrar düzenlenmesi gerekir.

İadeli Tıbbi Cihaz Sistemi’nde SGK’ya başvurduktan sonra 1 ay içinde cihazların tedarik edilip evraklarının kuruma teslim edilmesi gerekir.

İadeli Tıbbi Cihazlar İçin Fark Bedeli Ödemek Gerekir Mi?

İadeli tıbbi cihazlar SGK desteğiyle tedarik edilecekse öncelikle rapor ve reçete ile birlikte kuruma başvurulmalıdır. Kurumun deposunda hastanın ihtiyacı olan tıbbi cihazlar yoksa, anlaşmalı tıbbi cihaz satış merkezlerinden cihazlar tedarik edilebilir. Böyle bir durumda cihaz bedelinin tamamının ödemesi yapılır, sonrasında hazırlanan evraklar SGK’ya teslim edilerek kurumun geri ödeme yapması beklenir. İadeli Tıbbi Cihaz Sistemi’nde SGK ödemeyi firmaya değil sigortalıya yapar.

SUT’ta belirlenen ödeme destekleri sabittir. Değişen piyasa koşulları, enflasyon ve yükselen döviz kurları nedeniyle cihazların fiyatları da sabit kalmamakta ve yükselmektedir. Bu nedenle çoğu cihaz için kurum ödemesinin üzerine fark bedeli ödemek gerekebilir. Örneğin, orta kalitede bir CPAP cihazı şu an piyasada 1200 TL civarında satılmaktadır. Bu cihaz için kurum ödemesi 702 TL’dir. 1200 TL’ye satın alınan CPAP cihazının 702 TL’sini SGK karşılar. Geriye kalan 498 TL’yi hastanın kendisi ödemiş olur. Satın alırken fark bedeli ödense bile cihazlar tamamen kurumun mülkiyetine geçmiş olur.

Hastanın iyileşmesi veya vefat etmesi gibi durumlarda SGK’nın geri ödeme yaptığı veya deposundan verdiği cihazlar kuruma iade edilmelidir. Bu nedenle sistemin adı “İadeli Tıbbi Cihaz Sistemi”dir.

İadeli Tıbbi Cihazların Kurum Ödemeleri Nasıl Gerçekleşir?

Gerekli belgeler doğru bir şekilde hazırlanıp SGK’ya teslim edildikten sonra sigortalının hesabına ödeme yapılır. Bunun için gerekli evraklar şunlardır:

 • Onaylı rapor
 • Reçete
 • Fatura
 • Zimmet belgesi
 • Taahhütname
 • Garanti belgesi
 • Firma ÜTS belgesi
 • Cihaz ÜTS belgesi
 • Barkod etiketi

Tıbbi kontrolü yapılmış ve “depo mevcudu yoktur” şeklinde onaylı raporun geçerlilik süresi 1 aydır. SGK desteğinden faydalanabilmek için 1 ay içinde raporda yazan ürünlerin alınması gerekir. Ürünler tedarik edilip evraklar da kuruma teslim edildikten sonra 20-45 gün içinde sigortalının kimlik numarasıyla PTT’ye veya varsa bankadaki maaş hesabına SGK katkı payı iadesi yapılır.

SGK’nın Deposundan Verilen Cihazlar Yeni Midir?

Hastanın ihtiyacı olan tıbbi cihazlar kurumun deposundan verilebilir. Bu cihazlar kullanılmış ve SGK’ya iade edilmiş cihazlardır. Cihazlarla birlikte kullanılması gereken maske ve solunum devresi gibi aksesuarlar yeni olarak verilir. Bu aksesuarların yenileri SGK’nın deposunda mevcut değilse kurum aksesuarlar için ayrıca ödeme yapar. Bu ödeme miktarları da SUT’ta belirtilmiştir.

SGK’nın deposunda hastanın raporunda yazan cihazlar varsa medikal firmalardan alınan cihazlar için ödeme desteği verilmez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*